måndag 23 januari 2006

Extrainsatt årsmöte och stormöte

Den 15 februari, klockan 18.00 har spexet stormöte i Borlänge. Vi kommer att besluta om ändrad medlemsavgift, från 40 kronor per år till 30 kronor per termin.

På stormötet som följer efter årsmötet kommer vi att se hur långt vi har hunnit och diskutera vad som måste göras innan Österå den 18-19 mars.

Extra Annual meeting, and production meeting

15th of February, at 18.00 we will have an extra annual meeting in Borlänge. During the meeting we will be discussing a change of membership fee from 40 kronor per year to 30 kronor per semester.

At the production meeting we will see how far we have come, and what needs to be done before we arrive at Österå 18th of March (Österå is a house outside of Falun were we will build, practice and eat pizza during 18-19 of March).

torsdag 5 januari 2006

Vårens första Stormöte

Den 18 januari, klockan 18.00 har spexet stormöte. Alla spexare som vill vara med i vårproduktionen bör försöka ta sig dit, eller meddela förhinder.

First Grand meeting of the year!

The Grand meeting will be the 18th of January at 18.00. Every member should attend as we're going to talk about the main event this semester: the spring production. Be sure to let us know if you for som reason can't show up.